Maksoft.net
 • Основни интернет понятия и кратко описание на основните термини, използвани в интернет маркетинга, интернет рекламата и сайт оптимизацията. Какво е SEO, CMS, offSite SEO, offPage SEO, CPC, CPM, CTR, директории, търсачки, Google Adwords, социални мрежи...

  ...

  Интернет понятия
  Начало /  / ...


 • За разлика от външната сайт оптимизация, при която се търси дългосрочен ефект за конкретен сайт по постоянен набор от думи, важни за бизнеса, при offPage оптимизацията се оптимизира всяка отделна страница.

  Процесът може да се сравни с раздаването на хиляди листовки с конкретна промоция или анонсирането на новина във вестник или електронна медия.

  За разлика от директния мейлинг, на който се гледа като много натрапчива комуникация, за offPage оптимизацията се използват социални мрежи. Чрез социалните мрежи за кратко време (няколко часа) една новина, оферта или информация достига до хиляди хора.

  Анонсът съдържа връзка (линк) към страницата на клиента, чрез който всички заинтересовани могат да прочетат цялата информация.

  За разлика от външната сайт оптимизация, при която целта е постигане на предни позиции в търсещи машини по думи, по които вашите клиенти търсят, при оптимизацията на страница предизвиквате внимание към определена страница от сайта ви на дадена аудитория.

  За постигане на ефекта Максофт Нет поддържа екип от специалисти, които могат да дефинират правилно анонса.

  За да разпространи бързо и качествено анонса ви, Максофт Нет поддържа един от най-старите сайтове за обяви в България, тематични страници във facebook, профили в други социални мрежи, блогове.


   

  ...

  външна пейдж (offpage) оптимизация
  Начало /  /  / ...


 • ...

  google page rank тест
  Начало /  / Системни функции...


 • Какво е нужно да подготвите, за да поръчате offPage SEO оптимизация.

  1. Кратък текст (заглавие) на новината или промоцията (1 изречение)
  2. Анонс или допълнителна информация (2-3 изречения)
  3. Снимка
  4. url адрес на интернет сайт с пълният текст към новината / промоцията

  Важно за успеха е заглавието да е интригуващо. От това до голяма степен ще зависи колко хора ще влязат в сайта за да прочетата пълният текст на новината или промоцията.

  В зависимост от спецификата на новината или промоцията може да изискаме допълнително снимков материал или интригуваща информация.

  ...

  Как се прави външна пейдж (offpage) оптимизация
  Начало /  /  /  / ...


 • Сайтовете поддържани от Максофт Нет имат едни от най-високите Google Page Rank показатели. Нивата се измерват с числа от 1 до 10, като нива от 3 и повече и много добър резултат за фирмен сайт.

  За сравнение портални български сайтове като dir.bg mail.bg abv.bg имат Google Page Rank нива между 4 и 6.

  Google Page Rank тест на Вашият и на други сайтове можете да направите от раздел Системни функции във Вашият административен панел.

  ...

  google page rank тест
  Начало /  /  / ...


 • ...

  Какво е offpage seo снимки
  Начало /  /  /  / ...


 • ...

  1 - page.php?n=$n (без siteid)
  Начало /  / Документация / Връзки, URL адреси / ...


 • Преди да заявите оптимизация важно е да знаете каква е разликата между onPage (onSite) и offPage (offSite) SEO оптимизация за Google и други търсещи машини Какво е вътрешна  (onSite), външна сайт оптимизация (offSite) и offPage Google оптимизация на страница.

  ...

  Какво е onpage и offpage google оптимизация
  Начало /  / ...


 • Променливата _page  съдържа генерираното от конструктора page обкръжение на работната страница. Това може да бъде текущата страница (незададен n) или друга страница от базата данни по зададен n.

  Това реално са полетата на таблица pages в база данни Максофт.

  Променливата _page се конструира от конструктора на класа page(), който в себе си извиква фунцкията get_page().

  Променливата _page съдържа информация за текущата страница извлечена от таблици pages и images

  • n - номерът на текущата страница (първичен ключ)
  • an - име на огледалната страница, 0 ако няма такава
  • ParentPage- номера на предходната страница, 0 ако няма такава
  • no - номер указващ позицията на страницата при подреждане на информацията
  • SiteID - сайтът родител на текушата страница (той може да е различен от сайтът от който се отваря страницата)
  • Name - име на страница (ползва се в навигацията)
  • title - заглавие на страницата (ползва се при генериране на title тага)
  • tags - текущите ключови думи на страницата
  • url_rules - стойност 1 разрешава стриктна URL Redirect 303 ако страницата е отворена през адрес различен от основният адрес page.php генерира незабавно пренасочване. По подразбиране е 0 и пренасочването е забранено.
  • slug - кратко име на страницата, ползва се при адресиране от типа slug.n.domain.com
  • page_link - променлива която се конструира от функцията get_page и съдържа уникалният Url адрес на страницата конструиран спрямо авхитектурата на cms-a, slug променливата в таблица pages и primary_url променливата в таблица Site
  • textStr - текстът на страницата
  • author - userID на автора създал страницата

   

  ...

  променлива _page
  Начало /  / Документация /  / Библиотека page...


 • Консутрикторът page() се звиква стандартно $o_page = new page() конструира инстанция на класа за текущата страница или прозволна страница от CMS-а със зададен n $some_page = new_page(n).

  Не се препоръчва създаването на излишни инстанции на класа, тъй като методите му позволяват работа с различни страници от базата извиквани от основната инстанция на класа.

  Конструкторът page() наследява методите на lib_myslq за работа с базата данни, извиква фунцкия get_page която извлича информация за страницата и я записва в променлива _page.

  ...

  Конструктор page()
  Начало /  / Документация /  / Библиотека page...


Максофт- над 20 години опит в печатна и интернет реклама, рекламни материали, уеб дизайн. Поддържа над 100хил. уеб страници в над 500 сайта с първият български CMS хостинг, собствен SEO алгоритъм за Google оптимизация, интернет дигитален маркетинг, интернет PR и управление на репутация онлайн (ORM).

Максофт не е просто студио за уеб дизайн и реклама. Фирмата е компания с над 20 години опит в печатна и медиа реклама, графичен и уеб дизайн. Компанията е водещ вносител на рекламни материали. 
Пълна информация за внос и дистрибуция на рекламни материали можете да намерите на адрес
www.maksoft.bg 

 

 

 

 Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT